introduktion till spanskakurs

Andra introduktionslektionen
- formulär, utseende, grammatik

Titta på videon här nedanför och få en kort introduktion till tre områden:
- ord i formulär
- fraser som beskriver utseende
- kort grammatikgenomgång

I den här videon gick jag igenom några ord du återfinner i de flesta formulär du ska fylla i. Det kan vara allt från ansökan om bankkonto till ansökan om lånekort eller anmälan i receptionen på ett Centro de Salud (vårdcentralen).

nombre

namn

apellido(s)

efternamn

fecha de nacimiento

födelsedatum

DNI, NIF, NIE, CIP

olika ID-nummer

Därefter gick jag igenom fraser som man kan använda för att beskriva sitt eget eller en annan persons utseende.

tengo

jag har

tiene

han/hon har

el pelo

håret

largo / corto

långt / kort

rubio / moreno

blont / mörkt

soy

jag är

es

han/hon är

alto / bajo

lång / kort
Jag vill dock lägga till något till det allra sista ordet i tabellen här ovan. alto / bajo handlar om personer av manligt kön. Är du man säger du Soy alto/bajo när du beskriver dig själv och (oavsett vem du är) om du beskriver en man gör du det med orden Es alto/bajo.

Är du däremot kvinna beskriver du dig själv med orden Soy alta/baja och en kvinna beskrivs av alla andra med orden Es alta/baja. Lägg alltså märke till att man ändrar -o till -a i slutet av adjektivet när man talar om en kvinna.

GrammatikSist förklarar jag två skillnader mellan svensk och spansk grammatik.

På svenska placerar vi ordet som beskrivs (substantiv) efter ordet som beskriver det (adjektiv). Till exempel Ett rött hus där huset som beskrivs är rött. Ordet rött kommer före ordet hus. På spanska är det tvärtom. De säger Ett hus rött om man översätter ordagrant. På spanska säger man Una casa roja.

Verbsystemet är också annorlunda. I spanskan används nästan aldrig de personliga pronomina (jag, du, han, hon, vi, ni, de) utan det är inbakat i verbet. Vi säger Jag springer de säger Corro. Bokstaven o i slutet av ordet corro visar att det är Jag som gör det. Den enda gången de använder personliga pronomen är om de verkligen vill betona vem det är som gör något.

Nästa lektion kommer du få lära dig om vägbeskrivning, klockan och resande.

Vi ses!

Med vänliga hälsningar,
Created with