Har jag lärt mig allt det här?

I den här lektionen får du tillgång till två dialoger som innehåller de fraser vi lärt oss under den här kursen. Du kommer få tillgång till dialogerna i textformat och även som översättningar. Dessutom finns på den här sidan också länk till ett pdf-dokument med de viktigaste fraserna från kursen. Det kan du skriva ut och ta med dig på resa eller spara för att träna.

Härpå följer nu två övningar baserade på det du lärt dig under kursen.
Övning 1
Lyssna igenom dialogen och försök översätta för dig själv vad de säger.

Ta hjälp av dialogen i textformat, nedan, för att säkert uppfatta allt som sägs.

Längst ner på sidan kommer det finnas en fil med översättning av dialogerna.
Write your awesome label here.
Dialog 1
A - ¡Buenos días!
B - ¡Hola!
A - Me llamo Martín. ¿Cómo te llamas?
B - Me llamo Emma. ¿Cómo estás?
A - Estoy bien, gracias. ¿Y tú?
B - Bien, gracias.
A - Soy de España. ¿De dónde eres?
B - Soy de Suecia. ¿Hablas inglés?
A - No, pero hablo francés. ¿Hablas francés tú?
B - No.
A - Vale. ¡Hasta luego!
B - ¡Adiós!

Övning 2

Läs igenom dialog 2 högt för dig själv några gånger. Lyssna sedan på ljudinspelningen och försök härma. Tänk extra noga på uttalet.

Det finns med några ord och fraser i den här dialogen som du kanske inte känner igen. Du kommer få extra vägledning kring dem i dokumenten i slutet av den här lektionen.
Dialog 2
A -
¡Bienvenida!
B -
¡Hola! Quiero una paella, por favor.
A -
Un momentito.
---
A -
Aquí tienes.
B -
¡Gracias!
---
A -
¿Todo bien?
B -
Sí, ¡todo bien! ¿Cuánto cuesta?
A -
Nueve con noventa.
B -
¿Puedes escribirlo?
A -
Sí, claro. 9.90€, así.
B -
Gracias, ¡Adiós!
A -
¡Hasta luego!

Write your awesome label here.

Detta är slutet på den här gratiskursen men det finns en mer omfattande kurs som du kan hitta här på hemsidan. Med jämna mellanrum kommer du få erbjudanden med extra bra pris skickade till din e-postadress. Jag hoppas få se dig i nästa kurs!

Ha det riktigt bra och använd dina nya kunskaper på nästa semester.

Created with