Bra att kunna!

Den här lektionen kommer du lära dig fraser som du kommer ha god nytta av i alla möjliga sammanhang. Dessa kommer delas upp i tre grupper; 1.Artighetsord, 2. Viktiga frågor och 3. Avskedsfraser.
1. Artighetsord
¡Bienvenido!          - Välkommen!
¡(Muchas) gracias! - Tack (så mycket)!
Por favor              - Var snäll / Tack
Perdón                 - Ursäkta


Bienvenido, (Välkommen) är nog snarast något du kommer läsa eller höra, men det är positivt om du vet att du bör svara Gracias (Tack) på det.

Por favor är som engelskans "please" och är en värdefull fras för att du inte ska framstå som en burdus nordbo. Det betyder "Tack" eller "är du snäll", som i "Skicka mig smöret, tack" (¿Puede pasarme la mantequilla, por favor?) eller "Kan du visa mig var skorna finns, är du snäll" (¿Puede mostrarme los zapatos, por favor?).

Som du fick veta i lektion 2 betyder Perdón både Va? och Ursäkta!

2. Viktiga frågor och önskningar
Quiero... , por favor. - Jag vill ha... , tack.
¿Dónde está...?       - Var finns/ligger...?
¿Cuánto cuesta?     - Hur mycket kostar det?
¿Puedes escribirlo? - Kan du skriva ner det?
Quiero är ett väldigt användbart ord. Det betyder Jag vill ha... Te quiero betyder t ex jag tycker om dig. Du kanske vill säga Quiero paella (Jag vill ha paella) eller Quiero café con leche (Jag vill ha kaffe med mjölk).

Som du ser i tabellen betyder ¿Dónde está...?, Var finns...? eller Var ligger...? Är du, till exempel, på ett köpcentrum kanske du letar efter en bestämd vara. Vet du vad den varan heter kan du använda ¿Dónde está...?  för att få någon att peka dig i rätt riktning.

¿Dónde está el champú? (Var finns schampot?) eller ¿Dónde está la farmacia? (Var ligger apoteket?) Kan vara frågor du vill ställa.

Nödläge! Du behöver gå på toa! Fråga då ¿Dónde están los servicios?

Ibland kan det vara lurigt att veta vad något kostar, då behöver du fråga ¿Cuánto cuesta? (Vad kostar det?). Det svåra med det är dock att du kanske inte förstår svaret.

För att du ska kunna förstå ett pris utan att känna till alla siffror har du nytta av att ställa frågan ¿Puedes escribirlo? (Kan du skriva ner det?).
3. Avskedsfraser
¡Adiós!               - Hej då!
¡Hasta pronto!    - Vi ses snart!
¡Hasta luego!      - Vi ses senare!
¡Hasta mañana!  - Vi ses imorgon!

Glöm, för allt i världen, inte att säga ¡Adiós! när du går! Det betyder Hej då! Det finns en mängd olika sätt att säga hej då på.

Några andra exempel är ¡Hasta luego! (Vi ses senare!), ¡Hasta pronto! (Vi ses snart!), ¡Hasta mañana! (Vi ses imorgon!), och så vidare. Du kommer troligen höra något av de olika "Vi ses!" oftare än du hör "Hej då!". Tänk på att bokstaven H inte hörs i spanskan!

Låt oss repetera samtliga
¡Bienvenido!            - Välkommen!
¡(Muchas) gracias!    - Tack (så mycket)!
Por favor                - Var snäll / Tack
Perdón                   - Ursäkta
Quiero... , por favor. - Jag vill ha... , tack.
¿Dónde está...?       - Var finns/ligger...?
¿Dónde están
los servicios?          - Var är toaletterna?
¿Cuánto cuesta?     - Hur mycket kostar det?
¿Puedes escribirlo? - Kan du skriva ner det?
¡Adiós!                    - Hej då!
¡Hasta pronto!         - Vi ses snart!
¡Hasta luego!           - Vi ses senare!
¡Hasta mañana!       - Vi ses imorgon!

Detta var allt för den här gången. Ta tillfället i akt och öva på fraserna ovan. Du vet aldrig när du får nytta av dem. Öva mer med hjälp av spelet längst ner.

Nästa lektion kommer bestå av övningar för att sammanfatta och knyta ihop vad du har lärt dig under kursens gång. Det kommer också finnas ett dokument att ladda ner så att du lättare kan komma ihåg allt du lärt dig under den här kursen.


Vill du träna mer? Dra orden till rätt översättning av samma ord.
Created with