Uno, dos, tres...

Martin Book

¡Uno, dos, tres...!

Att lära sig räkna på ett språk är kanske inte det viktigaste och mest nödvändiga - fast det känns oerhört tillfredsställande när man kan bevisa för andra att man kan!
 
I följande video kan du höra uttalet på siffrorna och om du hellre läser kan du ovanför varje tabell (nedan) hitta vilken sekund du ska lyssna på för att höra ljudet.
Write your awesome label here.
När man står i affären eller berättar sin ålder eller telefonnummer kan man ju oftast se på papper eller på en skärm vilka siffror/summor det handlar om. Man kan ju skriva ner sitt nummer på ett papper, ändå är det positivt att ha lite koll och kunna lämna sitt nummer muntligt - t ex via telefon.

Kanske kan du redan siffrorna 1-10, i det här blogginlägget kommer du lära dig räkna till 100. Det finns ett system (i stora delar likt vårt) och kan man det så kan man allt.


Först, siffrorna ett till tio (0:20)

1

uno

2

dos

3

tres

4

cuatro

5

cinco

6

seis

7

siete

8

ocho

9

nueve

10

diez


Man får särskild lägga märke till uttalet i siffrorna 5, 8 och 10. När det gäller siffran 5 kan man börja med att säga think på engelska och lägga till ett kort o-ljud: [think-o]. Cinco.

I slutet av siffran 10 är det i stort samma "th-ljud" som i "think". Siffran 8 kräver en något längre förklaring. Det är samma tje-ljud som i "tjock" eller "tjej" fast med ett "T" satt före. Uttala "tjej" som att T ska höras, men tje-ljudet likadant. (t)tjock och (t)tjej.

Siffrorna 11-19 (1:31)
Dessa är lite annorlunda i sitt system eftersom vi i svenskan bara har särskilda begrepp upp till siffran 12 varpå sedan följer en radda med "-ton", tretton, fjorton, osv. I spanskan har man olika ord upp till 15 och sedan följer några "dieci-" vilket är deras motsvarighet till "-ton".

11


once


12


doce


13


trece


14


catorce


15


quince


16


dieciséis


17


diecisiete


18


dieciocho


19


diecinueveÅterigen, i Spanien-spanskan ska C låta som engelskans "th-ljud". Ungefär "ånthe", "dåthe", "trethe", "kattårthe". Quince är speciellt, man uttalar inte bokstaven U, vilket många gärna gör. Du ska inte säga Kwinthe utan "kinthe". I latinamerikansk spanska utalas C mer som bokstaven S. Då blir det snarare "Ånse", "Dåse", "trese", kattårse och "kinse" (lyssna gärna på videon för att höra hur detta låter.

När du sedan kommer upp ovanför tjugo är det ganska likt svenskan i att de säger motsvarande tjugoett, tjugotvå, etc. Från trettioett och uppåt säger de däremot motsvarande "trettio och ett", "trettio och två", etc.

Siffrorna 20-29 (2:13)

Mellan 20 och 29 är siffrorna ett enda långt ord, se tabellen. Glöm helst inte apostroferna.

20


veinte


21


veintiuno


22


veintidós


23


veintitrés


24


veinticuatro


25


veinticinco


26


veintiséis


27


veintisiete


28


veintiocho


29


veintinueveEfter siffran tjugonio (29) blir det mycket enklare då du säger tiotalet, följt av "och" samt entalet. Trettio heter "treinta". Tretioett (31) blir "treinta y uno". Följer du det så kan du sedan enkelt räkna till etthundra. "Treinta y tres" betyder helt enkelt trettiotre (33).

Siffrorna 30 - 39 samt tiotalen över 30

Här får du så en lista på talen mellan 30 och 39 och alla följande tiotal. Längre ner kommer sedan en övning så du kan öva på att räkna både 1-10 och sedan däröver.

30-39 (2:56)

30


treinta


31


treinta y uno


32


treinta y dos


33


treinta y tres


34


treinta y cuatro


35


treinta y cinco


36


treinta y seis


37


treinta y siete


38


treinta y ocho


39


treinta y nueveTiotal över 30 (3:33)

40


cuarenta


50


cincuenta


60


sesenta


70


setenta


80


ochenta


90


noventa


100


cienGratulerar! Nu kan du räkna till 100 på spanska! Glöm inte att göra uppgifterna nedan så att denna nya kunskap verkligen sätter sig!

 
Siffrorna 1-19

Siffrorna 20-29

Siffrorna 30-39
      Tiotal - 40-100

Created with